Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Istebné.

UPOZORNENIE - voľný pohyb psovVytlačiť
 

UPOZORNENIE

     Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

     Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psi po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každodenne po obci.

     Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

     Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2018  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

     V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

     V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 


 
 
Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Úroveň vytriedenia KO v %.pdf Úroveň vytriedenia KO v %.pdf (110.9 kB)

Kultúrne a športové podujatia

Fašiangy 2019Vytlačiť
 

     Fašiangy, ako obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou, sa tradujú už od 9. storočia, známe aj ako Masopust.

     Tohtoročné fašiangy sprievodom po celej obci, ktoré sme ukončili pochovaním basy, sa v obci organizovali prvú marcovú sobotu. Sobotný sprievod  masiek a krojovaných mladých i starších účastníkov sa niesol v duchu ľudových piesní a tradícií, tanca, či zábavy. Večernú zábavu s podávaním praženice a pochovaním basy už tradične organizujú naši hasiči, tiež matičiari a dobrovoľníci z obce dlhoročne. Počasie bolo ideálne na toto ročné obdobie a veselé tváre organizátorov aj občanov obce tomu dalo známku na „výbornú.“ 

     A teraz už dodržať len 40-ňový pôst...


 
 

19.ročník – ZIMNÝ PRECHOD ISTEBNIANSKYM CHOTÁROMVytlačiť
 

     Zimný prechod Istebnianským chotárom bol tento rok úspešný, ustálené zimné počasie, veľká účasť bežkárov, či peších, na čo určite bude každý rád spomínať. Hádam každý si prišiel na svoje počas prechodu krásnou Istebnianskou dolinou, vzájomným stretnutím turistov, či s ostatnými zúčastnenými a nakoniec dobrá nálada v kultúrnom dome pri občerstvení a hudbe. Ďakujem organizátorom ako aj návštevníkom našej malebnej obce a doliny. Tešíme sa opäť o rok pri 20-tom ročníku zimného prechodu.


 
 

Kalendár kultúrno-športových podujatí na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí

v obci Istebné  v roku 2019

Január:

6.1.         - Divadelné predstavenie- veselohra „Verona“- Veličianske ochotnícke divadlo

12.1.      -  Poľovnícky ples

26.1.       - Karneval na ľade /MO Matica slovenská, obec/

27.1.       - Hokejový turnaj mládeže /MO Matica slovenská, obec/

26.1.      - Orava Cup Istebné  2019 – Futbalový turnaj U19 dorast Kňažia /OŠK/

Február:

3.2.            - Čvachtačka- /obec, MO MS/

9.2.            - Prechod Istebňanským chotárom /nadšenci turistiky, MO MS/

13.2.         - Batôžkový ples  /Jednota dôchodcov/

15.2.         -  Školský ples ZŠ s MŠ Istebné

23.2.         - Ples OŠK Istebné  /športovci/

Marec:

2.3.           - Fašiangy v obci a pochovávanie basy  /hasiči, Jednota dôchodcov, mládež      z obce/

Apríl:

5.4.          -  74.výročie oslobodenia obce Červenou armádou - kladenie vencov ku pamätníku /obec, SZPB/

23.-27.4    - EKO týždeň- Svetový týždeň Zeme /organizácie a zložky obce sa zapoja do čistenia obce/

30.4.         - Stavanie Májky  /obec, hasiči, športovci/

Máj:

12.5.         - Deň matiek /Základná škola, obec/

31.5.         - Deň detí /Základná škola, obec/

Jún:

2.6.         - Okresná súťaž DHZ /hasiči, obec/

Júl:

20.7.        -  Hasičský deň- Memoriál Ondreja Dzubáka / Hasiči, obec/

August:

31.8.       -Tématicko- športový pochod “ PO PARTIZÁNSKOM CHODNÍKU“- Istebné, Bralo, Lučivná   /SZPB ,Obec Istebné a Obec Párnica, MO MS/

                -prázdninový futbalový turnaj mládeže /obec, MO MS/

September:

28.9.             - Deň obce - stretnutie rodákov /obec, spoločenské organizácie/

Október:  

29.10.        - Besiedka pre starých rodičov /Základná škola, obec/

November:

23.11.        - Súťaž vo varení kapustnice, Katarínske mini trhy, Katarínska zábava /hasiči, obec/

29.11.        - Vyrob si adventný veniec- /ECAV, KC/

30.11.        - Cesty 2019 -Turistika očami objektívu /obec, nadšenci turistiky/

December:

6.12.          - Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka /Základná škola, obec/

                   - Vianočná akadémia  /Základná škola/

                   - Betlehem, Slovensko spieva koledy 2019 /obec, Jednota dôchodcov/

26.12.       - Štefanský turistický prechod Istebňanskou dolinou /obec, turisti/

 

Ostatné podujatia, ktoré usporiadajú  spoločenské organizácie v obci, budú priebežne vyhlasované prostredníctvom obecného rozhlasu a vyvesené vo vitrínach.

Vypracovala Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom

 

V Istebnom 2.1.2019

 


 
 

Inštalácia dreveného BetlehemuVytlačiť
 

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,

či ste starí, lebo deti, nezáleží nám.

Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,

čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

Syn Máriin sa narodil a vzrušil výšin zbor. 

Spí pozemšťan a pri jasliach dnes nebeský bdie chór.“

 

     Napriek nepriaznivému počasiu sa dnes 9.12.2018 pred Obecným úradom v Istebnom zišlo vyše 100 ľudí, aby si pripomenulo narodenie Ježiška. Slávnosť zahájili básňou Anetka Maceková a Andrejka Prachárová a starostka obce privítala a pozdravila prítomných. Pozvanie prijali hostia, pani farárka ECAV Alena Ďurčíková, pán farár rímsko-katolíckej cirkvi Marek Biel, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej v Istebnom Pavol Stuchlý a riaditeľ Okresného osvetového strediska Dolný Kubín Miroslav Žabenský. Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny evanjelickej mládeže „Jemu všetko“, členov spevokolu rímsko-katolíckej cirkvi z Veličnej a akordeonistu Dávida Turňu. Milú slávnosť ukončili všetci prítomní skromným občerstvením od našich šikovných ženičiek z obce. Dovoľujem si vysloviť veľké poďakovanie autorovi Betlehema Petrovi Pagáčikovi za  jeho angažovanosť a úžasný výtvor, ktorý bude našu obec zdobiť až do Troch kráľov, vzácnym hosťom a všetkým, ktorí sa podieľali na dnešnej organizácii, ako aj všetkým zúčastneným.


 
 

Prišiel k nám MikulášVytlačiť
 

     Rok sa s rokom zišiel a deti si priali, aby aj Mikuláš už prišiel...


     A veru že prišiel, lebo sľúbil. Stalo sa tak práve dnes 6.12.2018 pred kultúrnym domom v Istebnom. Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. S Mikulášom prišiel aj čert a tento rok zase vymýšľal, Mikulášovi darčeky vziať chcel. Pripravil mu čarovný spavý nápoj, ale Mikuláš sa nachytať nedal, lebo deti prezradili, čo čert urobiť chcel. A tak pripravené darčeky deťom rozdal, keď mu čo-to zaspievali a predniesli. Všetci sa radovali a smiali, predvianočná nálada sa na každého prenášala. Mikuláš sa zdržal len chvíľu, no prisľúbil, že ak deti budú také milé a poslušné aj na budúci rok, rád ich svojou návštevou poctí znova.


 
 

Súťaž vo varení kapustniceVytlačiť
 

     V sobotu 24. novembra zorganizovali dobrovoľní hasiči v spolupráci s obcou Istebné už tretí ročník súťaže vo varení katarínsko-ondrejovskej kapustnice. Pri sychravom a chladnom počasí sa však nálada a celkový dojem sobotného dňa vydaril, prezentované súťažné družstva, ktorých bolo 14, si zasúťažili v „rytierskom duchu pre slávu chutnej kapustnice a česť našich družstiev, ako aj obce Istebné“. Zúčastnili sa družstvá - Miestny spolok SČK Istebné, Miestny odbor Matice Slovenskej Istebné, Kapustáre a Koňáre z Levíc, OŠK Istebné, Rodinka Krškeje zo Slovian, Miestny spolok protifašistických bojovníkov Istebné, Dugas Istebné, Susedia Istebné, Jednota dôchodcov Istebné,  DHZ Istebné, Trnkári zo Žaškova, DHZ Turčiansky Ďur,  a Vodári z Oravskej Poruby. Degustačná komisia ohodnotila uvarené, pripravené kapustnice s takýmto výsledkom: 1. miesto si odnieslo družstvo KRŠKEJE zo Slovian,  2. miesto MS SČK Istebné a 3. miesto Susedia z Istebného. Prvé tri miesta boli odmenené hodnotnými cenami. Ostatné zúčastnené družstvá dostali malú pozornosť od obce za ich úspešné prezentovanie, kreativitu a účasť na súťaži.

     Chutná uvarená kapustnička spolu s domácim chlebom, pagáčmi a inými dobrotami, o ktoré sa postarali všetky zúčastnené družstvá, sa potom servírovala naokolo širokej verejnosti. Veď kto by odmietol takú lákavú a voňavú príležitosť. Sobotný deň nám spestrili vystúpenia harmonikárov a heligonkárov z obce, súbor Orava z Dolného Kubína a folklórny súbor Trnkári zo Žaškova, ktorým ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

     Ďakujem organizátorom, súťažiacim družstvám, účinkujúcim ako aj širokej verejnosti, ktorá podporila túto akciu. Tešíme sa opäť o rok...


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Aktuálne oznamy

UPOZORNENIE - voľný pohyb psov

UPOZORNENIE
     Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpeč ...viac...

Zverejnené 15.3.2019


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch - informácie

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch
Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na se ...viac...

Zverejnené 20.6.2017


 

Starostlivosť o seniorov

    Spišská katolícka charita ponúka sociálnu službu - Denný stacionár v Dome Charitas sv. Kamila v Žaškove. Otvorený je v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Bližšie informácie Vám poskytnú telefonic ...viac...

Zverejnené 16.2.2017


 

Zimná údržba miestnych komunikácií - výzva pre občanov

V Ý Z V A
S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce Istebné, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby od ...viac...

Zverejnené 7.12.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

ZPOZ

Posedenie s jubilantamiVytlačiť
 

     Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Istebnom pripravil dňa 10.10.2018 stretnutie jubilantov našej obce, kde sme si spolu s oslávencami pripomenuli ich životné výročia (65, 70, 75, 80, 85 ba aj 90 rokov). Na úvod privítala prítomných pani starostka. Vo svojom príhovore popriala všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom ku slávnostnej chvíli. Prvé takty hudby heligonkára Martina Maceka už patrili našim oslávencom. Atmosféra bola veľmi príjemná a sme radi, že zúčastnení jubilanti prijali naše pozvanie.


 
 

Privítania novorodencov v našej obciVytlačiť
 

     Vyjadrenie potešenia nad príchodom nového života – novorodencov v našej obci v roku 2018 sme si spolu s rodičmi a ich dietkami a zástupcami obce pripomenuli v stredu 10.10.2018 na obecnom úrade. Slávnostným aktom sa stali novorodenci nielen členmi samotných rodín, ale i širšej rodiny občanov obce Istebné.

     Vaše deti oddnes v Istebnom sú doma, ľúbte ich, túľte ich, lásku deľte dvoma a násobte každý deň štyrmi aj piatimi, lebo láska človečia, tá nemá prázdniny. Veríme, že vaše detičky v Istebnom prežijú krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia a že nám všetkým budú prinášať len a len radosť.


 
 

Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Úroveň vytriedenia KO v %.pdf Úroveň vytriedenia KO v %.pdf (110.9 kB)

 
 

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

Memoriál Dzubáka 2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

webygroup
ÚvodÚvodná stránka