Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Verejné vyhlášky

Územný plán obce - verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Protokolové číslo : 75/2017 

Obec Istebné

obstarávateľ Územného plánu obce Istebné

v rámci prípravných prác v súlade s § 19b zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

(ďalej len „stavebný zákon“),

oznamuje

verejnou vyhláškou

začatie obstarávania „Územného plánu obce Istebné“

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti.

V súlade s  § 19 až 25 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rozsahu riešenia administratívno-správneho územia obce, t.j. katastrálneho územia obce Istebné.

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány sú oprávnené oznámiť svoje stanovisko do 35 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené doručením obstarávateľovi písomnou formou.

Zároveň v zmysle §§ 19b a 138 stavebného zákona žiada obstarávateľ o súčinnosť obcí, samosprávneho kraja, dotknutých orgánov a ich odborných organizácií a právnických osôb aby oznámili svoje požiadavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce.     

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote  do 35 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) t. j. do  25.11.2017  tohto oznámenia – vyhlášky písomnou formou na Obecný úrad v Istebnom v úradných hodinách.

 


 
 

dnes je: 19.11.2017

meniny má: Alžbeta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka