Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

125. výročie založenia hasičského zboru v Istebnom

     Od minulosti, kedy hasiči riešili iba požiare a vykonávali osvetu medzi obyvateľmi, aby im pomáhali uchrániť ako-tak svoje ťažko vyrobené úrody a ťažko postavené dreveničky, sa veľa zmenilo. Hasiči sú absolútnou súčasťou nášho rýchleho, pretechnizovaného sveta.

     Istebnianski hasiči majú už dlhú históriu, spolok vznikol v roku 1892 a jeho členovia sa v roku 1893 podieľali s vlastnou striekačkou na hasení veľkého požiaru v Dolnom Kubíne. V tej dobe to bola jediná striekačka s tak vysokým dostrekom a vlastnými hadicami, ktoré iné obce a mesto nemali. Zachránila vežu na dolnokubínskom evanjelickom kostole. Táto striekačka je stále zachovaná. Prvú motorovú striekačku obec zakúpila v roku 1931. Bola umiestnená v drevenom prístrešku. Menšia murovaná zbrojnica bola postavená v roku 1942, terajšie priestranstvo potravín Jednoty a pohostinstva. Druhú motorovú striekačku obec zakúpila v roku 1948. A v roku 1955 bola schválená celková rozsiahlejšia oprava požiarnej zbrojnice. V ďalších rokoch bol zakúpený nový rebrík, postavená bola kovová sušiareň hadíc a nová motorová striekačka. V roku 1976 sa stavala nová požiarna zbrojnica, už v priestoroch terajších.

Zakladateľom a veliteľom spolku dobrovoľných hasičov v našej obci bol Jozef Csillaghy, funkciu zástupcu a trubača vykonával kováč Pavol Leško Kôra. Potom sa odsťahoval do Spišskej Novej Vsi ku synovi a funkciu po ňom prebral Michal Ferančík Komprd, obecný hajtman, kostolník aj hrobár v jednej osobe. Po vzniku prvej ČSR sa požiarna ochrana reorganizovala. V Istebnom sa aj v tomto období našlo dostatok aktívnych ľudí, ktorí sa podieľali na obnovení a činnosti hasičského spolku. Bol to predovšetkým Gabriel Csillaghy, evanielický farár Oskar Bencík, kováč Ján Janiga a mladý učiteľ Ondrej Dzubák rodák zo Slovenskej Vsi, neďaleko Kežmarku, ktorý sa ujal jeho vedenia a spolok zorganizoval tak, aby bol vždy schopný zasiahnuť pri požiaroch. Prijaté boli stanovy zboru a vykonal na Okresnom úrade požiarno-policajný štatút pre našu obec. Vykonal tiež podporu 3000 Kčs na výstroj a výzbroj hasičov.  Obnovil a zorganizoval mnoho hasičských  zborov na Orave. Ondrej Dzubák bol aj významný hasičský pracovník v okrese, zastával funkciu okresného hasičského dozorcu. No škoda, že umrel mladý - 27 ročný. Je pochovaný na  tunajšom cintoríne. Pri príležitosti 80-teho výročia založenia hasičského zboru mu obec hrob upravila a postavila pomník. Po Ondrejovi Dzubákovi bol veliteľom Ondrej Czillaghy, učiteľ Ľubomír Kollár a funkciu vykonával aj Ondrej Mišura a potom Ondrej Barica a Juraj Furinda. MNV v Istebnom venoval každoročne veľkú pozornosť pripravenosti hasičského zboru. Obec prispievala značnými finančnými prostriedkami .Veľmi dobré výsledky dosahovali naši hasiči aj na súťažiach. Pracovali aj na prevencii požiarov a  odstraňovaní nedostatkov. Počet členov bol v jednotlivých rokoch rôzny. V roku 1958 mala miestna organizácia 50 členov, v roku 1964 38 členov, v roku 1969 62 členov. Krátkodobá stagnácia činnosti miestnej organizácie nastala v sedemdesiatych rokoch. Oživenie bolo zjavné znovu v druhej polovici osemdesiatych rokoch. Predsedom bol Ondrej Barica a veliteľom družstva Jaroslav Oriško. Po výročnej schôdzi v roku 1983 požiarnici v obci pracovali pod vedením výboru-Ján Štítik predseda, Milan Kurtík veliteľ, Milan Zaťko strojník a Marian Lehocký preventista. Po Jánovi Štítikovi vykonával predsedu Milan Kurtík. Tajomníkom bol Miloš Kováčik. Mladým požiarnikom sa venoval vo svojom voľnom čase Vladimír Mrkvica. Počet členov sa aj v osemdesiatych rokoch menil. V roku 1984 to bolo 37 členov (jedna žena), v roku 1989 74 členov (20 žien). Veľmi významnou udalosťou v obci je konanie Memoriálu Ondreja Dzubáka, ktorého sa zúčastňujú aj okolité obce a hostia. Dnes, v tomto roku, je to už 34. ročník, v čom chceme i naďalej spoločne pokračovať. V roku 1991 mal výbor nasledovné zloženie: Ján Andel predseda, Ján Šuvada veliteľ, Marian Lehotský preventista. V roku 1994 sa stal veliteľom Igor Zaťko, v ktorej pokračuje dodnes, predsedom je Milan Kurtík a preventista Zaťko Ján ml.

     V roku 2015 dostala naša obec z Ministerstva vnútra SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce plne vybavený funkčný protipovodňový vozík  a dopravný prostriedok IVECO DAILY. DHZ-obce má vyškolených 11 členov ako poloprofesionálov pri zásahoch a zbor bol preradený do skupiny „B“ celoplošného rozmiestnenia záchranných zložiek, na čo každoročne od roku 2015 Ministerstvo vnútra SR prispieva dotáciou 2000,- €, tohto roku to bolo 3000,- € na materiálno-technické zabezpečenie DHZ-obce. Veríme, že takto zabezpečené dobrovoľné hasičské zbory v obciach budú vždy nápomocné konať v ten správny čas a na správnom mieste.


 

Memoriál Ondreja Dzubáka

     "Bohu na slávu a blížnemu na pomoc" - týmto heslom sa riadia aj naši istebnianski hasiči, ktorí svoju históriu začali písať pred 125 rokmi. Túto významnú udalosť založenia hasičského zboru v obci Istebné sme si pripomenuli 22. júla 2017 v Istebnianskej doline. Patrične sme si spomenuli aj na nášho zakladateľa hasičskej jednoty na Orave, p. Ondreja Dzubáka, ktorý bol aj jej dlhoročným veliteľom a ktorého pamiatku sme si uctili položením venca na jeho hrob, tu, na miestnom cintoríne. Aktu na cintoríne sa zúčastnila aj jeho dcéra Elena Budzinová rod. Dzubáková s rodinou z Kežmarku, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej p. Pavol Stuchlý a zástupcovia obce, ako aj samotní hasiči a verejnosť.
     Hasičských pretekov "Memoriál Ondreja Dzubáka", ktorý sa konal už po 34-krát, sa zúčastnilo 10 obcí. Predseda Územnej organizácie DPO SR D.Kubín Ing. Vladimír Mrekaj pri príležitosti 125. výročia založenia DHZ odovzdal povýšenia a ocenenia našim hasičom. Pri tej istej príležitosti sa pamätné a ďakovné listy odovzdali aj od obce Istebné. S históriou DHZ nás oboznámila poslankyňa OZ p. Renáta Pazúriková. Nemôžem nespomenúť nášho najstaršieho občana p. Michala Líšku, zaslúžilého a dlhoročného člena DHZ Istebné, ktorý tiež zavítal medzi nás. Víťazné družstvá po konečných výsledkoch boli ocenené pohármi a spomienkovými vlajkami z rúk predsedu žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára.
     

    Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami zúčastnili tejto milej slávnosti, hosťom, usporiadateľom, verejnosti a našim dobrovoľným hasičom za prípravu pretekov.

Ďakujeme aj našim sponzorom:

 • Podujatie financovala Obec Istebné a dobrovoľní hasiči obce Istebné 
 • Vinárstvo PEREG
 • p. Vaseková
 • Vinotéka Holič
 • Metal Working prevádzka Istebné p. Dubovec Jaroslav 
 • AREX výroba reklám Dolný Kubín 
 • ELVIS D.K. p. Papšo Robert Veličná
   

A teraz ešte výsledky súťaže: 
Naši najmladší - plameň:

 1. miesto Oravská Poruba 
 2. miesto Párnica 
 3. miesto Žaškov
 4. miesto Istebné

Muži-zásahový útok:

 1. miesto Žaškov
 2. miesto Zázrivá
 3. miesto Istebné

Ženy-zásahový útok:

 1. miesto Slovany
 2. miesto Žaškov 1
 3. miesto Žaškov 2

Muži-športový útok:

 1. miesto Istebné
 2. miesto Slovany
 3. miesto Oravská Poruba
   

     Súťažiacim gratulujeme k víťazstvu a želáme im všetkým, aby oheň bol iba na pochodni, ktorá svieti na cestu a aby ich nebolo potrebné zvolávať ku haseniu požiarov, ale len na oslavy a takéto priateľské stretnutia.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 17-32 z 45

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka