Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne podujatia

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

3. ročník súťaže vo varení Katarínskej kapustnice

     Súťaž vo varení o naj... kapustnicu sa v Istebnom konala už po tretí krát v katarínsko-ondrejovskom období. Pod patronát si túto akciu vzali po prvý krát dobrovoľní hasiči obce a môžeme skonštatovať, že sa naozaj vydarila. 

    Desať súťažiacich družstiev si zmeralo sily vo varení tradičného oravského jedla. A musíme povedať, že kapustničky boli naozaj všetky výborné a chutné, aj porotcovia sa zhodli vo výsledom bodovaní. Body boli skoro na rovnakej úrovni, s malými odchýlkami, takže pochvalu a ocenenie si zaslúžia všetci súťažiaci. A dokonca aj tí najmenší, ktorí podkladali pod kotle ... Veď nech sa len priúčajú ....

     Krásne, príjemné novembrové počasie a katarínsku sobotu, spríjemnenú kultúrnym programom a dobrou náladou počas celéhoho dňa, si užili snáď všetci a dobrá nálada  pokračovala aj v noci na katarínskej zábave. 

     Všetkým súťažiacim aj organizátorom ďakujeme a tešíme sa opäť o rok!

Vyhodnotenie:

I. miesto:     DHZ Istebné     

II. miesto:    Gutalax

III. miesto:   OŠK Istebné

IV. miesto:   DHZ Turčiansky Ďur, KAMARÁTI

V. miesto:    Hubári

VI. miesto:   MO MS Istebné, Jednota dôchodcov, ZO SZPB Istebné

VII. miesto:  DUGAS


 

10. ročník Dňa obce Istebné

     Leto, o ktorom môžeme povedať, že bolo v celku vydarené, sa skončilo a prehupli sme sa do sychravej jesene. I napriek nepriaznivému počasiu naša obec tradične, už po desiaty krát, mala otvorené srdcia dokorán. 

     Desiaty ročník Dňa obce Istebné, slávnostný deň, je výnimočný pre nás všetkých. Pre starších i mladších, pre deti, ale aj pre rodákov, ktorých osud odvial do rôznych kútov našej krajiny.

     Hlavný program, ktorý otvorili heligonkárky sestry Bacmaňákové spolu s mladými heligonkármi spod Choča, sa konal v priestoroch kultúrneho domu. Ďalšími účinkujúcimi boli seniori z Oravanu Tvrdošín, deti našej obce, evanjelická skupina "Jemu všetko" a šermiarska skupina Bella Tores z Martina. Programom sprevádzal zabávač, humorista a spevák Stano Vitáloš. Atrakcie pre deti, chutný guláš, občerstvenie a nejaké tie stánky so suvenírmi zaujali tiež každého. Na svoje si prišli snáď všetci účastníci podujatia.

     Ani naše žienky z Červeného kríža a kalanetiky, či Jednoty dôchodcov, sa nedali zahanbiť. Napiektli chutné sladké i slané dobroty, ktorých výťažok z predaja za symbolickú cenu poputuje ďalšiemu ťažko zdravotne postihnutému obyvateľovi našej obce. 

     Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na desiaty ročník Dňa obce Istebné a prišli medzi nás. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí obetavo pracovali na celej príprave a konaní osláv. Veríme, že sme všetci spoločne zabudli na každodenné starosti a námahy, spoločne sme sa zabavili a tešili zo stretnutia.

     DOVIDENIA O ROK!


 

Deň detí

     Deň detí v našej obci sprevádzalo v piatok 2. júna krásne slnečné počasie a veselý džavot detí. Ženský a mužský pedagogický zbor ZŠ s MŠ zorganizoval športové popoludnie, kde sa mohli deti vyšantiť pri rôznych športových disciplínach, za čo boli odmenení sladkosťami. Obecný úrad zas pripravil pre deti obce pri ich sviatku ďalšie atrakcie - jazda na koníkoch, strelica a nechýbali ani hasiči. Najviac ich však lákali nafukovacie balóny v bazéne - aquazorbing, ktorý si najviac užili. 

     Veľké poďakovanie patrí pedagogickému zboru ZŠ s MŠ a všetkým sponzorom a darcom rôznych sladkostí pre naše deti.


 

Deň matiek

Mama, to krásne, sladké, čarovné slov. Prvé slovo, ktoré vie vysloviť už hádam každý drobec ....

Mama, ktorá stojí vždy pri mne, ktorá mi podá pomocnú ruku, keď ju potrebujem...

Mama, ktorá ma poteší, či mám na tvári úsmev a či slzu...

Mama, ktorá má vždy pre mňa otvorené srdce...

Mama, ktorú tak nesmierne milujem ... a preto jej dnes s láskou a vďakou posielam zo srdca ... "ĎAKUJEM"

Príhovor pani starostky obce Lýdie Fačkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Nadeždy Kronerovej, venček piesní, tancov, scénok a dokonca aj gymnastiky, ktorý uvili žiaci ZŠ s MŠ spolu so svojimi učiteľkami pre svoje mamičky pri príležitosti Dňa matiek, si mohli vypočuť všetky mamy, staré a prastaré mamy v nedeľu 14. mája v kultúrnom dome v Istebnom. Na znak úcty a vďaky boli prítomným mamičkám odovzdané živé muškáty.


 

 

Stavanie mája

     Privítanie jari a stavanie mája sa v našej obci nieslo v duchu ľudových tradícií a za krásneho slnečného počasia. Dobrovoľní hasiči sa popasovali s 23 m dlhým májom, kým ho zasadili, ukotvili a zabezpečili. Popoludnie nám spestrili Folklórna ľudová skupina Studnička z Veličnej, deti zo základnej školy: akordeón a spev - Dávid Turňa, heligonkárky Aďka Šuvadová a Rebeka Maceková a na varhanoch predviedli svoju šikovnosť Lucka Maderová a Lenka Katreniaková. Všetkých prítomných čakalo aj malé pohostenie.

     Ďakujeme všetkým účinkujúcim, dobrovoľníkom, pracovníkom obce a poslancom OZ.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 23

Fašiangy 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 25

Divadelné predstavenie "Bičianka z doliny"

     Ochotníci z Veličnej znovu predviedli excelentné a bravúrne výkony pri stvárnení divadelnej hry Zuzky Zgurišky "Bičianka z doliny". Divadelné predstavenie odohrali v Istebnom na Troch kráľov. Skvelé výkony všetkých hercov diváci ocenili veľkým potleskom a stand-upom. Naši občania tak zažili krásne sviatočné popoludnie.

     Divadelnému súboru patrí veľká vďaka a želáme im krásne ďalšie úspechy.

 


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 5

Galavečer Matice slovenskej - región Orava a Liptov

     Miestny odbor Matice slovenskej Istebné sa dňa 7. 12. 2016 zúčastnil na slávnostnom galavečeri, keď si Dom Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši pripomenul 25. výročie svojho založenia.

     Súčasťou bohatého kultúrneho programu boli aj kultúrne a tanečné vystúpenia matičiarov z Liptova a Oravy. Náš odbor v Matici slovenskej je najmladší, vznikol len vo februári tohto roku a počtom takmer najmenší, no svojou aktivitou a činnosťou ohodnotil riaditeľ Domu MS Liptovský Mikuláš Bc. Marek Nemec ako najaktívnejší. Dostali sme úvodný vstup v programe, vystúpili mladí harmonikári a speváci spod Choča, kde zahrali a zaspievali  súrodenci Turňovci a Bakošovci. Obecenstvo a hostia ich ohodnotili značným potleskom. Sme nesmierne radi, že v matičnom dianí má naša obec už teraz veľmi dobré meno a „drží prím“. Po ukončení a slávnostnom ceremoniáli prevzali tajomníčka MO MS Istebné Lýdia Fačková a predseda Pavol Stuchlý publikáciu 25. rokov Domu Matice slovenskej, ktorá mala na programe slávnostné uvedenie. Pozvanie na takzvaný červený koberec s prípitkom čaše vína, prijali naši zástupcovia Matice pani starostka, Bohuš Belica a predseda Pavol Stuchlý s členkou výboru Máriou Stuchlou. Naša obec sa opäť dostáva do povedomia kultúrneho diania, je značne viditeľná a hodnotená v kladoch za aktivity a prezentácie.

Jedným z bodov programu Matice slovenskej s výhľadom na rok 2017 je:

Len návrat k „životu slovenskému“ slovenskosti, ktorá je predovšetkým o pestovaní ducha a až potom k nevyhnutnej „hmote“ nás privedie k métam, ktorých sa týka náš program.

My Matičiari z obce Istebné ako aj iné naše dobrovoľné organizácie to plníme.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 9

Prišiel Mikuláš

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš 6.decembra, rozsvietil nám vianočný strom pred obecným úradom, najmenším rozdal mikulášske balíčky a všetkým ľuďom poprial krásny adventný čas, čas veselosti a čas radosti pri príchode Vianoc.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 8

Posedenie s jubilantmi

Všetko je zrazu inak, zo stromov padá lístie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa často s melanchóliou v duši. Deti ako to lístie odišli z domu, majú vlastný život. Priatelia sú kdesi preč. Z hlučného sveta ostali len nočné búrky, z ktorých sa prebúdzame do chvíľ samoty...          

     Asi takto to cíti veľa ľudí vo vyššom veku, mnoho seniorov, ktorí sú už bez činnosti, doma, na zaslúžilom dôchodku.  Ale čas nezastavíme, míňa sa deň za dňom, pribúdajú rôčky. Tak sme si aj my dovolili pozvať 5. decembra našich jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívajú svojich okrúhlych 65, 70, 75, 80, 85 ... rokov života. V kultúrnom dome pri milom programe našich najmenších žiakov základnej školy s materskou školou, príhovoroch, odovzdaním darčekov a posedením pri folklórnej skupine Čečina sme venovali kúsok svojho času našim občanom-jubilantom. Veď niekedy stačí tak málo... dotyk ruky, objatie, milé slovo...


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 11

2. ročník súťaže o najlepšiu kapustnicu

     Posledný predadventný deň, sobota 26. novembra 2016, patrila v našej obci     2. ročníku súťaže vo varení kapustnice. 

Do súťaže sa prihlásili nasledovné družstvá:

  • Miestny odbor Matice Slovenskej Istebné
  • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Istebné
  • Jednota dôchodcov Slovenska - miestna organizácia Istebné 
  • Miestny spolok SČK Istebné
  • Team "Gutalax"
  • Hasiči Istebné
  • OŠK Istebné

Výsledky:

1. miesto - Team "Gutalax" Istebné

2. miesto - MS SČK Istebné

3. miesto - OŠK Istebné

     Počasie bolo krásne, slnečné,  družstvá so svojou pripravenou kapustnicou pohostili návštevníkov a spoluobčanov. Pripravený kultúrny program spestrili naši harmonikári a aj folklórny súbor ROSIČKA z Dolného Kubína. Deti si pochutili aj na cukrovej vate. Návštevou a chutnou kapustnicou našu obec poctili aj matičiari z Trstenej.


 
Družstvo Miestneho odboru Matice Slovenskej

Družstvo Miestneho odboru Matice Slovenskej

Družstvo OŠK Istebné

Družstvo OŠK Istebné

Družstvo SZPB Istebné

Družstvo SZPB Istebné

Družstvo Miestneho spolku SČK Istebné

Družstvo Miestneho spolku SČK Istebné


 
 

 
Položky 1-4 z 16

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka