Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Istebné.

Kultúrne a športové podujatia

Inštalácia dreveného BetlehemuVytlačiť
 

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,

či ste starí, lebo deti, nezáleží nám.

Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,

čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

Syn Máriin sa narodil a vzrušil výšin zbor. 

Spí pozemšťan a pri jasliach dnes nebeský bdie chór.“

 

     Napriek nepriaznivému počasiu sa dnes 9.12.2018 pred Obecným úradom v Istebnom zišlo vyše 100 ľudí, aby si pripomenulo narodenie Ježiška. Slávnosť zahájili básňou Anetka Maceková a Andrejka Prachárová a starostka obce privítala a pozdravila prítomných. Pozvanie prijali hostia, pani farárka ECAV Alena Ďurčíková, pán farár rímsko-katolíckej cirkvi Marek Biel, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej v Istebnom Pavol Stuchlý a riaditeľ Okresného osvetového strediska Dolný Kubín Miroslav Žabenský. Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny evanjelickej mládeže „Jemu všetko“, členov spevokolu rímsko-katolíckej cirkvi z Veličnej a akordeonistu Dávida Turňu. Milú slávnosť ukončili všetci prítomní skromným občerstvením od našich šikovných ženičiek z obce. Dovoľujem si vysloviť veľké poďakovanie autorovi Betlehema Petrovi Pagáčikovi za  jeho angažovanosť a úžasný výtvor, ktorý bude našu obec zdobiť až do Troch kráľov, vzácnym hosťom a všetkým, ktorí sa podieľali na dnešnej organizácii, ako aj všetkým zúčastneným.


 
 

Prišiel k nám MikulášVytlačiť
 

     Rok sa s rokom zišiel a deti si priali, aby aj Mikuláš už prišiel...


     A veru že prišiel, lebo sľúbil. Stalo sa tak práve dnes 6.12.2018 pred kultúrnym domom v Istebnom. Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. S Mikulášom prišiel aj čert a tento rok zase vymýšľal, Mikulášovi darčeky vziať chcel. Pripravil mu čarovný spavý nápoj, ale Mikuláš sa nachytať nedal, lebo deti prezradili, čo čert urobiť chcel. A tak pripravené darčeky deťom rozdal, keď mu čo-to zaspievali a predniesli. Všetci sa radovali a smiali, predvianočná nálada sa na každého prenášala. Mikuláš sa zdržal len chvíľu, no prisľúbil, že ak deti budú také milé a poslušné aj na budúci rok, rád ich svojou návštevou poctí znova.


 
 

Súťaž vo varení kapustniceVytlačiť
 

     V sobotu 24. novembra zorganizovali dobrovoľní hasiči v spolupráci s obcou Istebné už tretí ročník súťaže vo varení katarínsko-ondrejovskej kapustnice. Pri sychravom a chladnom počasí sa však nálada a celkový dojem sobotného dňa vydaril, prezentované súťažné družstva, ktorých bolo 14, si zasúťažili v „rytierskom duchu pre slávu chutnej kapustnice a česť našich družstiev, ako aj obce Istebné“. Zúčastnili sa družstvá - Miestny spolok SČK Istebné, Miestny odbor Matice Slovenskej Istebné, Kapustáre a Koňáre z Levíc, OŠK Istebné, Rodinka Krškeje zo Slovian, Miestny spolok protifašistických bojovníkov Istebné, Dugas Istebné, Susedia Istebné, Jednota dôchodcov Istebné,  DHZ Istebné, Trnkári zo Žaškova, DHZ Turčiansky Ďur,  a Vodári z Oravskej Poruby. Degustačná komisia ohodnotila uvarené, pripravené kapustnice s takýmto výsledkom: 1. miesto si odnieslo družstvo KRŠKEJE zo Slovian,  2. miesto MS SČK Istebné a 3. miesto Susedia z Istebného. Prvé tri miesta boli odmenené hodnotnými cenami. Ostatné zúčastnené družstvá dostali malú pozornosť od obce za ich úspešné prezentovanie, kreativitu a účasť na súťaži.

     Chutná uvarená kapustnička spolu s domácim chlebom, pagáčmi a inými dobrotami, o ktoré sa postarali všetky zúčastnené družstvá, sa potom servírovala naokolo širokej verejnosti. Veď kto by odmietol takú lákavú a voňavú príležitosť. Sobotný deň nám spestrili vystúpenia harmonikárov a heligonkárov z obce, súbor Orava z Dolného Kubína a folklórny súbor Trnkári zo Žaškova, ktorým ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

     Ďakujem organizátorom, súťažiacim družstvám, účinkujúcim ako aj širokej verejnosti, ktorá podporila túto akciu. Tešíme sa opäť o rok...


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

IV. ročník súťaže Družstiev prvej pomoci Vytlačiť
 

     Slovenský červený kríž, územný spolok Orava Dolný Kubín, v spolupráci s Obcou Istebné zorganizoval už IV. ročník súťaže Družstiev prvej pomoci dospelých z celej Oravy, ktorý sa konal tetno rok v našej obci v sobotu 10. júna 2017.

     Prvenstvo v tejto súťaži už po tretí krát obhájilo družstvo domácich, Miestny spolok SČK v Istebnom, za čo im patrí veľké poďakovanie.

     Miestne organizácie slovenského červeného kríža sú založené na dobrovoľnej a nezištnej pomoci, pri ktorej musia obetovať veľa svojho voľného času a snaživej práce popri svojich rodinách, či pracovnej vyťaženosti, za čo im patrí poďakovanie a uznanie. Prispievajú tak ku všeobecnému poznaniu prvej pomoci a svojim príkladom ukazujú hlavne deťom a mládeži, ako sa stať lepším človekom a ako zachrániť ľudský život poskytnutím prvej pomoci, či darovaním krvi, ako aj inou prospešnou činnosťou.

    Ďakujeme všetkým organizátorom súťaže, kuchárom, ktorí navarili chutný guláš, miestnym občanom, ktorí napiekli vynikajúce koláče, figurantom - našim deťom zo základnej školy, ktorí si pri tejto súťaži tiež počínali výborne.

Súťaže sa zúčastnili nasledovné družstvá:

 • DDP Zákamenné
 • DDP Breza
 • DDP Hladovnka
 • DDP Medzibrodie
 • DDP Istebné
 • DDP Klin
 • DDP Oravská Polhora
 • DDP Vasiľov

  


 
 

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

ZPOZ

Posedenie s jubilantamiVytlačiť
 

     Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Istebnom pripravil dňa 10.10.2018 stretnutie jubilantov našej obce, kde sme si spolu s oslávencami pripomenuli ich životné výročia (65, 70, 75, 80, 85 ba aj 90 rokov). Na úvod privítala prítomných pani starostka. Vo svojom príhovore popriala všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom ku slávnostnej chvíli. Prvé takty hudby heligonkára Martina Maceka už patrili našim oslávencom. Atmosféra bola veľmi príjemná a sme radi, že zúčastnení jubilanti prijali naše pozvanie.


 
 

Privítania novorodencov v našej obciVytlačiť
 

     Vyjadrenie potešenia nad príchodom nového života – novorodencov v našej obci v roku 2018 sme si spolu s rodičmi a ich dietkami a zástupcami obce pripomenuli v stredu 10.10.2018 na obecnom úrade. Slávnostným aktom sa stali novorodenci nielen členmi samotných rodín, ale i širšej rodiny občanov obce Istebné.

     Vaše deti oddnes v Istebnom sú doma, ľúbte ich, túľte ich, lásku deľte dvoma a násobte každý deň štyrmi aj piatimi, lebo láska človečia, tá nemá prázdniny. Veríme, že vaše detičky v Istebnom prežijú krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia a že nám všetkým budú prinášať len a len radosť.


 
 

Úradná tabuľa

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka