Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Istebné.

Aktuálne oznamy

Výzva Nadácie Žilinského samosprávneho kraja na podporu rodiny

     Na pomoc jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách zriadilo nové vedenie Žilinskej župy Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny.
     Nadácia ZŠK pre podporu rodiny informuje o možnosti ...viac...

Zverejnené 2.9.2019


 

Deň obce Istebné - stánkový predaj

     Obec Istebné oznamuje širokej verejnosti, že dňa 28.9.2019 t. j. v sobotu sa uskutoční DEŇ OBCE ISTEBNÉ so začiatkom hlavného programu v priestoroch kultúrneho domu o 13.00 hodine. Záujemcovia o ...viac...

Zverejnené 26.8.2019 Vyprší o 11 dní.


 

Prevencia proti požiarom

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z ...viac...

Zverejnené 25.7.2019 Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-3 z 7

UPOZORNENIE - voľný pohyb psovVytlačiť
 

UPOZORNENIE

     Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

     Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psi po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každodenne po obci.

     Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

     Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2018  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

     V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

     V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Kultúrne a športové podujatia

Cyklotúlačka - I. ročníkVytlačiť
 

     Do našej čarokrásnej doliny na cyrilo-metodský sviatok – 5. júla zavítalo takmer 200 cyklistov. Zúčastnili sa prvého ročníka rodinnej cyklotúlačky, kedy si vyrazili na bicykloch rodiny spolu s deťmi okolo Lysice, na Koniarku, či do Revišného. Všetkým prialo teplé letné počasie, dobre boli pripravené a označené trasy, miestny urbár so svojimi prekvapeniami pre deti i dospelých, hry pre deti, šmýkačka, streľby, či chutný guláš a opekanie klobások. Nechýbal ani pitný režim, dobrovoľní hasiči so svojimi ukážkami, miestny spolok Slovenského červeného kríža, ktorý dbal na bezpečnosť všetkých zúčastnených, reprodukovaná hudba a hlavní organizátori z obce, ktorým ďakujeme za úžasnú a perfektne zvládnutú akciu. Tešíme sa opäť o rok.


 
 

Kalendár kultúrno-športových podujatí na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí

v obci Istebné  v roku 2019

Január:

6.1.         - Divadelné predstavenie- veselohra „Verona“- Veličianske ochotnícke divadlo

12.1.      -  Poľovnícky ples

26.1.       - Karneval na ľade /MO Matica slovenská, obec/

27.1.       - Hokejový turnaj mládeže /MO Matica slovenská, obec/

26.1.      - Orava Cup Istebné  2019 – Futbalový turnaj U19 dorast Kňažia /OŠK/

Február:

3.2.            - Čvachtačka- /obec, MO MS/

9.2.            - Prechod Istebňanským chotárom /nadšenci turistiky, MO MS/

13.2.         - Batôžkový ples  /Jednota dôchodcov/

15.2.         -  Školský ples ZŠ s MŠ Istebné

23.2.         - Ples OŠK Istebné  /športovci/

Marec:

2.3.           - Fašiangy v obci a pochovávanie basy  /hasiči, Jednota dôchodcov, mládež      z obce/

Apríl:

5.4.          -  74.výročie oslobodenia obce Červenou armádou - kladenie vencov ku pamätníku /obec, SZPB/

23.-27.4    - EKO týždeň- Svetový týždeň Zeme /organizácie a zložky obce sa zapoja do čistenia obce/

30.4.         - Stavanie Májky  /obec, hasiči, športovci/

Máj:

12.5.         - Deň matiek /Základná škola, obec/

31.5.         - Deň detí /Základná škola, obec/

Jún:

2.6.         - Okresná súťaž DHZ /hasiči, obec/

Júl:

20.7.        -  Hasičský deň- Memoriál Ondreja Dzubáka / Hasiči, obec/

August:

31.8.       -Tématicko- športový pochod “ PO PARTIZÁNSKOM CHODNÍKU“- Istebné, Bralo, Lučivná   /SZPB ,Obec Istebné a Obec Párnica, MO MS/

                -prázdninový futbalový turnaj mládeže /obec, MO MS/

September:

28.9.             - Deň obce - stretnutie rodákov /obec, spoločenské organizácie/

Október:  

29.10.        - Besiedka pre starých rodičov /Základná škola, obec/

November:

23.11.        - Súťaž vo varení kapustnice, Katarínske mini trhy, Katarínska zábava /hasiči, obec/

29.11.        - Vyrob si adventný veniec- /ECAV, KC/

30.11.        - Cesty 2019 -Turistika očami objektívu /obec, nadšenci turistiky/

December:

6.12.          - Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka /Základná škola, obec/

                   - Vianočná akadémia  /Základná škola/

                   - Betlehem, Slovensko spieva koledy 2019 /obec, Jednota dôchodcov/

26.12.       - Štefanský turistický prechod Istebňanskou dolinou /obec, turisti/

 

Ostatné podujatia, ktoré usporiadajú  spoločenské organizácie v obci, budú priebežne vyhlasované prostredníctvom obecného rozhlasu a vyvesené vo vitrínach.

Vypracovala Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom

 

V Istebnom 2.1.2019

 


 
 

Prišiel k nám MikulášVytlačiť
 

     Rok sa s rokom zišiel a deti si priali, aby aj Mikuláš už prišiel...


     A veru že prišiel, lebo sľúbil. Stalo sa tak práve dnes 6.12.2018 pred kultúrnym domom v Istebnom. Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. S Mikulášom prišiel aj čert a tento rok zase vymýšľal, Mikulášovi darčeky vziať chcel. Pripravil mu čarovný spavý nápoj, ale Mikuláš sa nachytať nedal, lebo deti prezradili, čo čert urobiť chcel. A tak pripravené darčeky deťom rozdal, keď mu čo-to zaspievali a predniesli. Všetci sa radovali a smiali, predvianočná nálada sa na každého prenášala. Mikuláš sa zdržal len chvíľu, no prisľúbil, že ak deti budú také milé a poslušné aj na budúci rok, rád ich svojou návštevou poctí znova.


 
 

28.9.2019   13:00

Deň obce.jpg

Istebné

Deň obce Istebné

Obec Istebné

 

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

ZPOZ

Posedenie s jubilantamiVytlačiť
 

     Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Istebnom pripravil dňa 10.10.2018 stretnutie jubilantov našej obce, kde sme si spolu s oslávencami pripomenuli ich životné výročia (65, 70, 75, 80, 85 ba aj 90 rokov). Na úvod privítala prítomných pani starostka. Vo svojom príhovore popriala všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom ku slávnostnej chvíli. Prvé takty hudby heligonkára Martina Maceka už patrili našim oslávencom. Atmosféra bola veľmi príjemná a sme radi, že zúčastnení jubilanti prijali naše pozvanie.


 
 

Privítania novorodencov v našej obciVytlačiť
 

     Vyjadrenie potešenia nad príchodom nového života – novorodencov v našej obci v roku 2018 sme si spolu s rodičmi a ich dietkami a zástupcami obce pripomenuli v stredu 10.10.2018 na obecnom úrade. Slávnostným aktom sa stali novorodenci nielen členmi samotných rodín, ale i širšej rodiny občanov obce Istebné.

     Vaše deti oddnes v Istebnom sú doma, ľúbte ich, túľte ich, lásku deľte dvoma a násobte každý deň štyrmi aj piatimi, lebo láska človečia, tá nemá prázdniny. Veríme, že vaše detičky v Istebnom prežijú krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia a že nám všetkým budú prinášať len a len radosť.


 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení zásielky Kristína VojtkováVytlačiť
 

Oznámenie o doručení zásielky - Kristína Vojtková


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2 Vytlačiť
 

     Obstarávatel', Obec Párnica doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie, podl'a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( d'alej len "zákon") Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2".
     Návrh uvedeného strategického dokumentu je podl'a § 4 ods. 2, pism. c) zákona, predmetom posudzovania podl'a zakona.

     Verejnost' môže doručit' svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, ked' bolo oznámenie zverejnené.

     Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2" je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviropmtal.sk/sk/eia. Návrh "Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2" je zverejnený na internetovej stránke obce www.parnica.sk .
     Podl'a § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonat' konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácii: Obec Párnica, Obecný úrad 116, 026 01 Dolný Kubín v úradných hodinách po telefonickej dohode, kontakt:
p. Ján Hančiak, tel.: 043/5892283, e-mail: ouparnica@dkubin. sk , alebo Ing. arch. Anna Gočová, Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4320594, e-mail: gam@nextra.sk.


 
 

Návrh VZN č. 2_2019 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce IstebnéVytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

Memoriál Dzubáka 2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
Položky 41-49 z 49

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka