Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Istebné.

Oslava 74. výročia oslobodenia obceVytlačiť
 

     Spomienkové podujatie pri 74-výročí oslobodenia našej obce sa začalo pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlých. Naša obec bola vojskami Červenej armády a za pomoci partizánov oslobodená od nemeckých okupantov 5. apríla 1945. Každoročne si občania a mládež pripomínajú toto významné výročie - pri miestnom pamätníku padlým spoluobčanom počas 2.svetovej vojny. Prítomná bola aj tajomníčka oblastného výboru SZPB Ružomberok Alžbeta Špirková, zástupca SZPB z Martina Ján Mikušiak a starosta susednej obce Párnica Ján Hančiak, poslanci obce a občania. Potešiteľná je hojná účasť mládeže a poďakovanie, ktoré predniesol podpredseda ZO SZPB Pavol Stuchlý, si zaslúžia aj členovia ZO JDS, ktorí sa vzorne starajú o parčík s pamätníkom.

     Spomínajme s láskou a úctou na našich padlých hrdinov, ktorí nám, žijúcim, zabezpečili oslobodenie a mier. Nikdy nezabudnime, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko, za cenu obrovských obetí, sme ju získali späť.

     Vážme si slobodu, stojme na strane pravdy a spravodlivosti a konajme odvážne. Mnohí z nás, možno pod vplyvom iných svojich bežných starostí a povinností, na tieto významné udalosti zabúdame...


 
 

UPOZORNENIE - voľný pohyb psovVytlačiť
 

UPOZORNENIE

     Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

     Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psi po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každodenne po obci.

     Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

     Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2018  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

     V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

     V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 


 
 
Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Úroveň vytriedenia KO v %.pdf Úroveň vytriedenia KO v %.pdf (110.9 kB)

Kultúrne a športové podujatia

Vytlačiť
 

vrbice A3.jpg

Obec Veličná a juhomoravská obec Vrbice Vás pozývajú

na akciu KOŠT VÍNA Z VRBICE A OKOLIA,

ktoré sa uskutoční dňa 27. 4. 2019 od 14.00 hod. v kultúrnom dome vo Veličnej.

Vstupné je 10 €.

V cene vstupného je neobmedzená degustácia vína, pohár na víno a katalóg vystavovaných vzoriek.


 
 

Fašiangy 2019Vytlačiť
 

     Fašiangy, ako obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou, sa tradujú už od 9. storočia, známe aj ako Masopust.

     Tohtoročné fašiangy sprievodom po celej obci, ktoré sme ukončili pochovaním basy, sa v obci organizovali prvú marcovú sobotu. Sobotný sprievod  masiek a krojovaných mladých i starších účastníkov sa niesol v duchu ľudových piesní a tradícií, tanca, či zábavy. Večernú zábavu s podávaním praženice a pochovaním basy už tradične organizujú naši hasiči, tiež matičiari a dobrovoľníci z obce dlhoročne. Počasie bolo ideálne na toto ročné obdobie a veselé tváre organizátorov aj občanov obce tomu dalo známku na „výbornú.“ 

     A teraz už dodržať len 40-ňový pôst...


 
 

19.ročník – ZIMNÝ PRECHOD ISTEBNIANSKYM CHOTÁROMVytlačiť
 

     Zimný prechod Istebnianským chotárom bol tento rok úspešný, ustálené zimné počasie, veľká účasť bežkárov, či peších, na čo určite bude každý rád spomínať. Hádam každý si prišiel na svoje počas prechodu krásnou Istebnianskou dolinou, vzájomným stretnutím turistov, či s ostatnými zúčastnenými a nakoniec dobrá nálada v kultúrnom dome pri občerstvení a hudbe. Ďakujem organizátorom ako aj návštevníkom našej malebnej obce a doliny. Tešíme sa opäť o rok pri 20-tom ročníku zimného prechodu.


 
 

Kalendár kultúrno-športových podujatí na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí

v obci Istebné  v roku 2019

Január:

6.1.         - Divadelné predstavenie- veselohra „Verona“- Veličianske ochotnícke divadlo

12.1.      -  Poľovnícky ples

26.1.       - Karneval na ľade /MO Matica slovenská, obec/

27.1.       - Hokejový turnaj mládeže /MO Matica slovenská, obec/

26.1.      - Orava Cup Istebné  2019 – Futbalový turnaj U19 dorast Kňažia /OŠK/

Február:

3.2.            - Čvachtačka- /obec, MO MS/

9.2.            - Prechod Istebňanským chotárom /nadšenci turistiky, MO MS/

13.2.         - Batôžkový ples  /Jednota dôchodcov/

15.2.         -  Školský ples ZŠ s MŠ Istebné

23.2.         - Ples OŠK Istebné  /športovci/

Marec:

2.3.           - Fašiangy v obci a pochovávanie basy  /hasiči, Jednota dôchodcov, mládež      z obce/

Apríl:

5.4.          -  74.výročie oslobodenia obce Červenou armádou - kladenie vencov ku pamätníku /obec, SZPB/

23.-27.4    - EKO týždeň- Svetový týždeň Zeme /organizácie a zložky obce sa zapoja do čistenia obce/

30.4.         - Stavanie Májky  /obec, hasiči, športovci/

Máj:

12.5.         - Deň matiek /Základná škola, obec/

31.5.         - Deň detí /Základná škola, obec/

Jún:

2.6.         - Okresná súťaž DHZ /hasiči, obec/

Júl:

20.7.        -  Hasičský deň- Memoriál Ondreja Dzubáka / Hasiči, obec/

August:

31.8.       -Tématicko- športový pochod “ PO PARTIZÁNSKOM CHODNÍKU“- Istebné, Bralo, Lučivná   /SZPB ,Obec Istebné a Obec Párnica, MO MS/

                -prázdninový futbalový turnaj mládeže /obec, MO MS/

September:

28.9.             - Deň obce - stretnutie rodákov /obec, spoločenské organizácie/

Október:  

29.10.        - Besiedka pre starých rodičov /Základná škola, obec/

November:

23.11.        - Súťaž vo varení kapustnice, Katarínske mini trhy, Katarínska zábava /hasiči, obec/

29.11.        - Vyrob si adventný veniec- /ECAV, KC/

30.11.        - Cesty 2019 -Turistika očami objektívu /obec, nadšenci turistiky/

December:

6.12.          - Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka /Základná škola, obec/

                   - Vianočná akadémia  /Základná škola/

                   - Betlehem, Slovensko spieva koledy 2019 /obec, Jednota dôchodcov/

26.12.       - Štefanský turistický prechod Istebňanskou dolinou /obec, turisti/

 

Ostatné podujatia, ktoré usporiadajú  spoločenské organizácie v obci, budú priebežne vyhlasované prostredníctvom obecného rozhlasu a vyvesené vo vitrínach.

Vypracovala Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom

 

V Istebnom 2.1.2019

 


 
 

Prišiel k nám MikulášVytlačiť
 

     Rok sa s rokom zišiel a deti si priali, aby aj Mikuláš už prišiel...


     A veru že prišiel, lebo sľúbil. Stalo sa tak práve dnes 6.12.2018 pred kultúrnym domom v Istebnom. Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. S Mikulášom prišiel aj čert a tento rok zase vymýšľal, Mikulášovi darčeky vziať chcel. Pripravil mu čarovný spavý nápoj, ale Mikuláš sa nachytať nedal, lebo deti prezradili, čo čert urobiť chcel. A tak pripravené darčeky deťom rozdal, keď mu čo-to zaspievali a predniesli. Všetci sa radovali a smiali, predvianočná nálada sa na každého prenášala. Mikuláš sa zdržal len chvíľu, no prisľúbil, že ak deti budú také milé a poslušné aj na budúci rok, rád ich svojou návštevou poctí znova.


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Aktuálne oznamy

Oslava 74. výročia oslobodenia obce

     Spomienkové podujatie pri 74-výročí oslobodenia našej obce sa začalo pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlých. Naša obec bola vojskami Červenej armády a za pomoci partizánov oslobodená o ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 Vyprší o 38 dní.


 

UPOZORNENIE - voľný pohyb psov

UPOZORNENIE
     Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpeč ...viac...

Zverejnené 15.3.2019


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch - informácie

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch
Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na se ...viac...

Zverejnené 20.6.2017


 

Starostlivosť o seniorov

    Spišská katolícka charita ponúka sociálnu službu - Denný stacionár v Dome Charitas sv. Kamila v Žaškove. Otvorený je v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Bližšie informácie Vám poskytnú telefonic ...viac...

Zverejnené 16.2.2017


 

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

ZPOZ

Posedenie s jubilantamiVytlačiť
 

     Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Istebnom pripravil dňa 10.10.2018 stretnutie jubilantov našej obce, kde sme si spolu s oslávencami pripomenuli ich životné výročia (65, 70, 75, 80, 85 ba aj 90 rokov). Na úvod privítala prítomných pani starostka. Vo svojom príhovore popriala všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom ku slávnostnej chvíli. Prvé takty hudby heligonkára Martina Maceka už patrili našim oslávencom. Atmosféra bola veľmi príjemná a sme radi, že zúčastnení jubilanti prijali naše pozvanie.


 
 

Privítania novorodencov v našej obciVytlačiť
 

     Vyjadrenie potešenia nad príchodom nového života – novorodencov v našej obci v roku 2018 sme si spolu s rodičmi a ich dietkami a zástupcami obce pripomenuli v stredu 10.10.2018 na obecnom úrade. Slávnostným aktom sa stali novorodenci nielen členmi samotných rodín, ale i širšej rodiny občanov obce Istebné.

     Vaše deti oddnes v Istebnom sú doma, ľúbte ich, túľte ich, lásku deľte dvoma a násobte každý deň štyrmi aj piatimi, lebo láska človečia, tá nemá prázdniny. Veríme, že vaše detičky v Istebnom prežijú krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia a že nám všetkým budú prinášať len a len radosť.


 
 

Úradná tabuľa

Výberové konanie - hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

O B E C   I S T E B N É

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

NA FUNKCIU

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ISTEBNÉ

V súlade s § 18 a/ ods. 4 a ods.8 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Istebnom zo dňa 11.04.2019, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami (nižšie uvedené) do 10. mája 2019 na adresu: Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 Istebné v uzavretej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!”

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované.

Výberové konanie sa uskutoční 

27. mája 2019 o 17.00 hodine v zasadačke OcÚ v Istebnom na konaní

obecného zastupiteľstva

Každý kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní OZ v maximálnom rozsahu 5 minút.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Doklady k výberovému konaniu:

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby,
 • informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrólnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, alebo je hlavným kontrolórom v inej obci,

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • znalosť základných noriem na úrovni samosprávy,
 • bezúhonnosť,
 • práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet),
 • flexibilnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť,

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,
 • hlavný kontrolór je pracovníkom obce,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ; starostu obce; člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom  alebo zakladateľom je obec; iného zamestnanca obce; podľa osobitného zákona,
 • za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1 x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných PO a FO, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce,

Vypracúva stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • pre možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá ich OZ,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom,

Pracovný úväzok:

 • sa určuje na 20 hod./mesiac
 • nadobúda účinnosť 01. 07. 2019

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Istebné a na www.obecistebné dňa 16.04.2019.

 

V Istebnom, 16.04.2019

                                                                                              Bc. Lýdia Fačková

                                                                                                 Starostka obce


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Istebné Vytlačiť
 

OBEC  ISTEBNÉ

Istebné 142,  027 53 Istebné

Číslo: 24/2019                                                                                     Istebné, 09.04.2019

V zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Istebné 

s predpokladaným nástupom od  1.júla  2019
 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie  podľa § 6 ods. 1 písm c) zákona č.317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
 • práca s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Istebné podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
 • referencie z predchádzajúcej praxe
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 1. Zoznam požadovaných dokladov 
 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní 
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, rozsah max. 3 strany
 • výpis registra trestov (zabezpečí vyhlasovateľ VK elektronicky z dostupných informačných systémov)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
 • do 30. apríla 2019 do  15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania,
 • na adresu zriaďovateľa: Obec Istebné, Obecný úrad 142, 027 53,   v zalepenej obálke, označenej heslom  „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov doručené po  stanovenom  termíne,  nebudú zaradené do  výberového  konania.  
 • Prihlášky uchádzačov ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, vyhlasovateľ VK vyzve uchádzača na doplnenie týchto dokladov v stanovenom termíne.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 • Ďalšie informácie: 

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  ktorí  nespĺňajú  požadované  podmienky.  Termín  a  miesto  výberového konania  oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú požadované  predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 

                                                                                            Bc. Lýdia Fačková

                                                                                                   starosta obce


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Úroveň vytriedenia KO v %.pdf Úroveň vytriedenia KO v %.pdf (110.9 kB)

 
 

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

Memoriál Dzubáka 2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka