Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hospodárenie obce

Rok 2019 - hospodárenie

 Schválený rozpočet na roky 2019-2021.pdf (222.8 kB) (222.8 kB)

Rok 2018 - hospodárenie

Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
 Rozpočtové opatrenie č.6_2018.pdf (115.8 kB) (115.8 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
 Rozpočtové opatrenie č. 5_2018.pdf (104 kB) (104 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
 Rozpočtové opatrenie č.4_2018.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
 Rozpočtové opatrenie č.3_2018.pdf (107.3 kB) (107.3 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
 Rozpočtové opatrenie č. 2_2018.pdf (102 kB) (102 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2018.pdf (107.6 kB) (107.6 kB)

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020
 Schválený rozpočet na roky 2018-20 sumár.pdf (216.3 kB) (216.3 kB)

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
 Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 sumarizácia za obec a ZŠ s MŠ.pdf (217.5 kB) (217.5 kB)

Rok 2017 - hospodárenie

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
 Správa audítora ku KÚZ za rok 2017.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
 Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf (947.7 kB) (947.7 kB)

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017
 Správa audítora k IÚZ za rok 2017.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

Záverečný účet za rok 2017
 Záverečný účet 2017.pdf (316.9 kB) (316.9 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 12/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 12_2017.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 11/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 11_2017.pdf (104.2 kB) (104.2 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 10/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 10_2017.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 9_2017.pdf (132.6 kB) (132.6 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 8_2017.pdf (105.1 kB) (105.1 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 7_2017.pdf (101.4 kB) (101.4 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 6_2017.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 5_2017.pdf (101.2 kB) (101.2 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 4_2017.pdf (100.7 kB) (100.7 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 3_2017.pdf (125.4 kB) (125.4 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 2_2017.pdf (103 kB) (103 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2017.pdf (125.6 kB) (125.6 kB)

Schválený rozpočet na roky 2017-2019
 Schválený rozpočet na roky 2017-2019.pdf (218.8 kB) (218.8 kB)

Rok 2016 - hospodárenie

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
 Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf (922.3 kB) (922.3 kB)

Záverečný účet za rok 2016
 Záverečný účet 2016.pdf (287.1 kB) (287.1 kB)

Schválený rozpočet na roky 2016 - 2018
 Schválený rozpočet na roky 2016-2018.pdf (185 kB) (185 kB)

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
 Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 sumarizácia za obec a ZŠ s MŠ.pdf (203 kB) (203 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1-4/2016
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2016.pdf (294.8 kB) (294.8 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
 Rozpočtové opatrenie č. 5_2016.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
 Rozpočtové opatrenie č. 6_2016.pdf (123.8 kB) (123.8 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
 Rozpočtové opatrenie č. 7_2016.pdf (137.5 kB) (137.5 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 8/2016
 Rozpočtové opatrenie č. 8_2016.pdf (138 kB) (138 kB)

Rok 2015 - hospodárenie

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
 Výročná správa 2015.pdf (918.9 kB) (918.9 kB)

Záverečný účet za rok 2015
 Záverečný účet 2015.pdf (606.6 kB) (606.6 kB)

Schválený rozpočet na roky 2015-2017
 Schválený rozpočet na roky 2015-2017.pdf (888.1 kB) (888.1 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2015.pdf (279.6 kB) (279.6 kB)

Príloha k RO č. 1/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2015 - Príloha.pdf (896.9 kB) (896.9 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 2_2015.pdf (367.1 kB) (367.1 kB)

Príloha k RO č. 2/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 2_2015 - Príloha.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 3_2015.pdf (366.2 kB) (366.2 kB)

Príloha k RO č. 3/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 3_2015 - Príloha.pdf (153.4 kB) (153.4 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 4_2015.pdf (366 kB) (366 kB)

Príloha k RO č. 4/2015
 Rozpočtové opatrenie č. 4_2015 - Príloha.pdf (110.5 kB) (110.5 kB)

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
 Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 sumarizácia za obec a ZŠ s MŠ.pdf (874.9 kB) (874.9 kB)

Rok 2014 - hospodárenie

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Správa auditora IUZ 2014.pdf (708.4 kB) (708.4 kB)

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
 2014_Sprava KUZ.pdf (124.1 kB) (124.1 kB)

Výročná správa za rok 2014
 Výročná správa 2014.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

Záverečný účet za rok 2014
 Záverečný účet 2014.pdf (621.7 kB) (621.7 kB)

Rozpočet obce na roky 2014-2016
 Rozpočet obce na rok 2014-2016.pdf (160.2 kB) (160.2 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2014.pdf (198.3 kB) (198.3 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
 Rozpočtové opatrenie č. 2_2014.pdf (283.5 kB) (283.5 kB)

Príloha k RO č. 2/2014
 Príloha k rozpočtovému opatreniu č. 2_2014.pdf (725 kB) (725 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
 Rozpočtové opatrenie č. 3_2014.pdf (282.6 kB) (282.6 kB)

Príloha k RO č. 3/2014
 Príloha k rozpočtovému opatreniu č. 3_2014.pdf (811.4 kB) (811.4 kB)

Návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016
 Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 sumarizácia za obec a ZŠ s MŠ.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

Rok 2013 - hospodárenie

Výročná správa za rok 2013
 Výročná správa 2013.pdf (2 MB) (2 MB)

Záverečný účet za rok 2013
 Záverečný účet 2013.pdf (260.5 kB) (260.5 kB)

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2013
 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2013.pdf (1008.4 kB) (1008.4 kB)

Rozpočet obce na roky 2013-2015
 Rozpočet Obce Istebné na roky 2013-2015.pdf (154.7 kB) (154.7 kB)

Úprava rozpočtu č. 1/2013
 I. Úprava rozpočtu na rok 2013.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
 Rozpočtové opatrenie č. 1_2013.pdf (63 kB) (63 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
 Rozpočtové opatrenie č. 2_2013.pdf (63.7 kB) (63.7 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
 Rozpočtové opatrenie č. 3_2013.pdf (67.8 kB) (67.8 kB)

Príloha k RO č. 3/2013
 Príloha k RO č.3_2013.pdf (148 kB) (148 kB)

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015
 Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 podrobný.pdf (202.7 kB) (202.7 kB)

Rok 2012 - hospodárenie

Výročná správa za rok 2012
 Výročná správa 2012.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Záverečný účet za rok 2012
 Záverečný účet 2012.pdf (273.4 kB) (273.4 kB)

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2012
 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2012.pdf (514.9 kB) (514.9 kB)

Rok 2011 - hospodárenie

Výročná správa za rok 2011
 Výročná správa 2011.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

Záverečný účet za rok 2011
 Záverečný účet 2011.pdf (376.1 kB) (376.1 kB)

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2011
 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2011.pdf (899.3 kB) (899.3 kB)

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka