Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

   Územie Istebného je osídlené od praveku. Lužický ľud popolnicových polí tu prišiel najmä z oblasti Turca a Liptova. Trvalé osídlenie je doložené archeologickým nálezom z mladšej doby bronzovej (1200 p.n.l.). Lužický, neskôr halštatský ľud budoval opevnené sídliská a mohutné hradiská. Takéto mohutné hradisko bolo vybudované na Hrádku – obecnej časti Istebného. Je to oblasť na skalnatom brale nad riekou Orava. Opevnený priestor mal rozlohu približne ½ ha. Oblasť bola strategickou z hľadiska polohy a významnou pri obchodnom spojení s Poľskom.

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1dok_(Istebn%C3%A9), 23.9.2009)

   Najstaršia zachovaná písomná zbierka, v ktorej sa spomína časť chotára Istebné, je donácia z roku 1272. Je v nej popis územia, ktoré dostal od kráľa Hocymer, zakladateľ významného zemianskeho rodu Revických v Revišnom. (Huba, P. (2006). Istebné).

   Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1316, kde sa Istebné uvádza ako – Isztebna vocatum in districtu de Arva. V donácii z roku 1382 dostali Istebné zemania Dávidovci od uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého. V tom čase bolo Istebné osídlenou osadou a v ďalšom období sa už vyvíjalo ako zemianska obec. Hlavným zdrojom obživy poddaných bolo poľnohospodárstvo spojené s chovom dobytka. Istebné tých čias charakterizovala pomerne hustá výsadba líp, bolo ich viac ako sto. Vysadené boli v 80-rokoch 17. storočia.

   Od 18. stor. vlastnili dedinu Ambroziovci a neskôr Csillághyovci. Tí podporovali maďarizáciu, no aj rozvoj podnikania. Dali postaviť prvú oravskú parotehelňu, ktorá začala pracovať v roku 1912.

   Bohatú históriu má istebnianske školstvo, ktorého počiatky siahajú do roku 1681, kedy sa Istebné po Šopronskom sneme stalo kultovým strediskom pre evanjelikov z obcí ležiacich na pravej strane Oravy od Kraľovian po Záskalie.

   Počas SNP bolo Istebné partizánskou obcou. Po roku 1945 začalo meniť svoju podobu. V roku 1949 bolo založené JRD, no čoskoro sa rozpadlo a od roku 1973 sa stalo súčasťou JRD Veličná. V roku 1952 sa v obci vybudoval hutnícky závod Kovohuty (od roku 1956 je to OFZ) a v súvislosti s tým sa začala výstavba sídliska. Istebné síce zostalo obcou, no s mestským charakterom. Obec sa stala známou aj vďaka hudobným festivalom Oravské synkopy a Mini-synkopy, ktoré sa začali konať od roku 1968. V súčasnosti je výroba v OFZ úplne zastavená, hutnícky priemysel sa presťahoval do prevádzky Široká a celý areál OFZ sa postupne asanuje.

   V roku 2003 si rímsko-katolícka cirkev Veličná - Istebné prestavala objekt bývalej malo-triedky ZŠ na kostol Božieho milosrdenstva.

   Na území obce našiel sídlo aj detský domov, v ktorom je ubytovaných viac ako 50 detí z celého Slovenska.

   V katastri Istebného sa rozvíja priemyselný park, čoho dôkazom je zrealizovaná stavba firmy HOVAL na výrobu kotlov pre teplovodné kúrenie a výroba vzduchotechniky.

 


 

História obce

Hrádok

Hrádok

nákres hradiska

nákres hradiska

bývalá cirkevná škola

bývalá cirkevná škola

Csillághyovský kaštieľ

Csillághyovský kaštieľ


 
 
bývalý podnik KOVOHUTY

bývalý podnik KOVOHUTY

Csillághyovský kaštieľ

Csillághyovský kaštieľ

prvá oravská parotehelňa

prvá oravská parotehelňa

drevený artikulárny kostol

drevený artikulárny kostol


 
 
pivnica pred dreveným artikulárnym kostolom

pivnica pred dreveným artikulárnym kostolom

areál bývalého stredného odborného učilišťa

areál bývalého stredného odborného učilišťa

Csillághyovský kaštieľ I. pred 100 rokmi

Csillághyovský kaštieľ I. pred 100 rokmi

Csillághyovský kaštieľ

Csillághyovský kaštieľ


 
 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka