Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Istebné pre voľby do orgánov samosprávy obcí Vytlačiť
 

Obec Istebné v zmysle § 171 ods. 9 a v zmysle § 176 ods. 8 zák. č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli obce a na oficiálne webovej stránke obce www.istebne.sk ) počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Počet obyvateľov obce Istebné ku dňu 10. júla 2018:   1 404


 
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 50 zo dňa 13. 8. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Istebnom bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 
 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a jazyku národnostných menšín nájdete na:  https://www.minv.sk/?oso18_vzory1


 
 

VZN

Predmet zákazky č. 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti Požiarnej zbrojnice v obci Istebné

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1: Sprievodná správa

Príloha č. 2: Súhrnná technická správa

Príloha č. 3: Technická správa - architektúra

Príloha č. 4: Protipožiarna bezpečnosť stavieb - architektúra

Príloha č.5: Technická správa - vykurovanie

Príloha č.6: Technická správa - zdravotechnika

Príloha č.7: Statický posudok

Príloha č.8: Situácia - nový stav - architektúra

Príloha č.9: Pôdorys 1.NP - starý stav - architektúra

Príloha č.10: Pôdorys 2.NP - starý stav - architektúra

Príloha č.11: Pozdĺžny rez - starý stav - architektúra

Príloha č.12: Pohľady - starý stav - architektúra

Príloha č.13: Pôdorys 1.NP - nový stav - architektúra

Príloha č.14: Pôdorys 2.NP - nový stav - architektúra

Príloha č.15: Výkres strechy - nový stav - architektúra

Príloha č.16: Pozdĺžny rez - nový stav - architektúra

Príloha č.17: Pohľady - nový stav - architektúra

Príloha č.18: Situácia - protipožiarna bezpečnosť stavby

Príloha č.19: Pôdorys 1.NP - vykurovanie

Príloha č.20: Pôdorys 2.NP - vykurovanie

Príloha č.21: Pôdorys strechy - vykurovanie

Príloha č.22: Schéma zapojenia - vykurovanie

Príloha č.23: Pôdorys 1.NP - rozvod teplej vody

Príloha č.24: Pôdorys 2.NP - rozvod teplej vody

Príloha č.25: Tepelnotechnický a energetický posudok budovy

Príloha č.26: Výkaz výmer

Príloha č.27: Návrh zmluvy o dielo

dnes je: 17.8.2018

meniny má: Milica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka