Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 2017

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

      Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávnych krajov a 

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,

4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,

5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

Andrej Danko v. r.

Súbor na stiahnutie 2017_166.pdf 2017_166.pdf (127.4 kB)
Súbor na stiahnutie WVUC17_I1skA4.pdf WVUC17_I1skA4.pdf (84.8 kB)
Súbor na stiahnutie WVUC17_I4ruA4.pdf WVUC17_I4ruA4.pdf (88.8 kB)
Súbor na stiahnutie WVUC17_I6deA4.pdf WVUC17_I6deA4.pdf (24.9 kB)

 
 

Verejné vyhlášky

Územný plán obce - verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Protokolové číslo : 75/2017 

Obec Istebné

obstarávateľ Územného plánu obce Istebné

v rámci prípravných prác v súlade s § 19b zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

(ďalej len „stavebný zákon“),

oznamuje

verejnou vyhláškou

začatie obstarávania „Územného plánu obce Istebné“

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti.

V súlade s  § 19 až 25 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rozsahu riešenia administratívno-správneho územia obce, t.j. katastrálneho územia obce Istebné.

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány sú oprávnené oznámiť svoje stanovisko do 35 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené doručením obstarávateľovi písomnou formou.

Zároveň v zmysle §§ 19b a 138 stavebného zákona žiada obstarávateľ o súčinnosť obcí, samosprávneho kraja, dotknutých orgánov a ich odborných organizácií a právnických osôb aby oznámili svoje požiadavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce.     

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote  do 35 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) t. j. do  25.11.2017  tohto oznámenia – vyhlášky písomnou formou na Obecný úrad v Istebnom v úradných hodinách.

 


 
 

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka