Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

700. rokov prvej písomnej zmienky o obci

700-ročnica - fotogaléria 2. deň osláv 2.časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

700-ročnica - fotogaléria 2. deň osláv 1.časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

700-ročnica - fotogaléria 1. deň osláv

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

     Tak ako si ľudia pripomínajú svoje životné výročia, pripomínajú si obyvatelia miest a obcí  výročia založenia, respektíve prvej písomnej zmienky svojho mesta, či obce.

     Rok 2016 je rokom, keď si my, Istebňanci, pripomíname 700 rokov prvej písomnej zmienky o našej obci. Priama zmienka o Istebnom pochádza z roku 1316, kedy toto územie výmenou za majetok Belsko v Liptove získal od magistra Donča rytier Mikuláš, syn Lukáša, jeho synovia a príbuzní z Liptova. V roku 1804 Istebné kúpil  Michal Ambrózy a následne prešlo dedičstvo prostredníctvom dcéry Anny na jej syna Samuela Csillaghyho. V roku 1604 sa obcou prehnali Bočkajovi hajdúsi, ktorí vydrancovaním domov spôsobili veľkú biedu. Z pôvodných 19 sedliackych domov zostalo po ich vyčíňaní len sedem. Povstalecké vojsko Imricha Tókóliho obsadilo Oravu v roku 1678 a o 5 rokov neskôr drancovalo región zasa vojsko poľského kráľa Jána Sobieského, po ktorého vyčíňaní zostalo v troskách 27 oravských dedín.  V 60. rokoch 18 storočia v obci postavili Dávidovci veľký barokový dvojpodlažný kaštieľ (bývalý detský domov) a druhý menší kaštieľ postavili začiatkom 19. storočia na dolnom konci Csillaghyovci (bývalé Kino). Začiatkom 19.storočia tu okrem dvoch kaštieľov stáli 3 panské domy, hostinec, pálenica, dva mlyny a píla. Poddaných tu v tom čase bolo 35 a živili sa najmä poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Z remeselníkov bolo v Istebnom v tom čase zlatník, čižmár, dvaja mlynári, kováč, majordomský, črievičkár a krčmár. V roku 1636 bol postavený tzv. artikulárny kostol, (bola to obec čisto evanjelická),  v roku 1689 postavili školu a v roku 1731 pribudla murovaná zvonica. Urbariát vznikol v obci v roku 1864, na základe dohody gazdov s Csillaghyovcami a kúpy časti ich lesov. Hasičský spolok bol založený v roku 1892 a o tri roky neskôr dokončili novú budovu školy. Csillaghyovská parotehelňa začala pracovať v roku 1912 a významnou bola výstavba oravskej vicinálnej železnice, ktorá zjednodušila a urýchlila dopravu v regióne. Po vzniku prvej československej republiky sa Csillaghyovci odsťahovali do Maďarska, pričom rozpredali aj veľkú časť majetkov. V 30-tych rokov 19. storočia občania opravili školu a kostol, zregulovali potok, upravili okolie s cestou, vystavali mosty, opravili faru. Od roku 1940 je v obci dostupná elektrická energia, o rok neskôr bola opravená cesta a v povojnových rokoch nastala industrializácia, rozvoj dopravy, cestovného ruchu a zmeny v poľnohospodárstve. Od začiatku 50-tych rokov začala popri rozvoji ferozliatinárskych závodov výstavba 19-tich bytoviek, slobodární a rodinných domov. Od roku 1957 sa začali budovať obchody s potravinami, mäsom a zeleninou, pribudla nová základná deväťročná škola, v 60-tych rokoch bol dokončený závodný klub ROH, opravilo sa Kino Hutník a postavali sa ďalšie obytné domy. Ďalej boli vybudované ihriská, postavila sa požiarna zbrojnica, dom smútku, fara, športová hala a učebne pre SOU-hutnícke, materské školy, vybudovalo sa oplotenie cintorína, verejné osvetlenie, rozhlas, rozšíril sa vodovod, kanalizácia a vybudoval plynovod. Po roku 1989 pribudla čistiareň odpadových vôd, vykonala regulácia povrchových vôd, opravili miestne komunikácie, nevyhnutnú úpravu stropu si vyžiadal v tom roku aj artikulárny kostol a vytvorili sa podmienky na individuálnu bytovú výstavbu.

     Udalosti v roku 1989 tzv. „Nežná revolúcia“ si vyžiadali zmeny v zložení MNV. Na zasadaní MNV 15.2.1990 bolo prijaté uznesenie o výmene tých poslancov, ktorí si z rôznych dôvodov neplnili svoje funkcie. Týmto boli splnené požiadavky VPN a KDH, aby mali v MNV svojich zástupcov. V novembri 1990 boli nové voľby – už demokratické a do funkcie starostu obce bol opäť zvolený pán Jozef Callo. V 90-tych rokoch sa začala pozornosť venovať prípravám výstavby samotnej čističky odpadových vôd, regulácii povrchových vôd, rozšíreniu cintorína, jeho osvetleniu a ozvučeniu, obnove zelene a oblasti kultúry.  Poslanci OZ sa rozhodli získať bývalý závodný klub do majetku obce a sprevádzkovať ho. Stalo sa tak v roku 1996, kde sa presťahoval aj obecný úrad. V obci sa usporadúvali rôzne kultúrno-spoločenské akcie, pracovalo viac spoločenských organizácií (poľovnícke združenie, Slovenský zväz žien, Miestny spolok červeného kríža, požiarna ochrana, turistický, futbalový, basketbalový, či hokejový oddiel). Niečo nové vznikalo, iné zanikalo. Život v obci bol ovplyvňovaný zmenami, ktoré sa diali v celej spoločnosti.  Rok 2003 sa zapísal do pamäte všetkých rímsko-katolíckych veriacich, keď farnosť Veličná požiadala o vydanie stavebného povolenia na prestavbu bývalého zdravotného strediska na kostol Božieho milosrdenstva. Rok 2004 zas výstavbou novej výrobnej haly HOVAL s. r. o., ktorá začala vyrábať kotly pre teplovodné kúrenie a neskôr svoju výrobu rozšírila o vzduchotechniku.

     Obec tak ako v minulosti, aj dnes žije bohatým kultúrnym životom a nezabúda sa ani na zachovávanie  tradícií, ktoré zanechali minulé generácie (fašiangy, Mikuláš, Vianočné čaro kapustnice, či Silvester). Takisto sa pokračuje v rozvoji športu (futbalové mužstvá, stolnotenisové, volejbalové). Novým podujatím obce od roku 2008 sa stali „Dni obce“ , organizované každým rokom v septembri na Michala-patróna obce, ktoré sa spájajú s dátumom vzniku našej obce.

     V októbri 2007 sa vybudovalo a otvorilo viacúčelové ihrisko v rámci projektu Úradu vlády SR pod názvom „Mládež a šport 2007“. Od roku 2008 do roku 2011 prebiehali práce na projekte „Úprava verejných priestranstiev v centrálnej zóne obce Istebné“, ktoré boli v júli 2011 dané do užívania. V rokoch 2010-2011 sa z projektov opravila Základná škola s materskou školou pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia Základnej školy s materskou školou v Istebnom“. V roku 2014 sa oficiálne otvorili nové priestory  pre dôchodcov, posilňovňa a priestory knižnice. Po mojom zvolení do funkcie sme sa zamerali na vybudovanie parkovísk v sídliskovej časti postupne s opravou miestnych komunikácií, rozvoj časti výstavby v Gašovej rovni, vybudovanie šatní pre OŠK, opravu lavice ponad rieku Orava, prestavbu detského ihriska v sídliskovej časti obce, zateplenie požiarnej zbrojnice. Ďalšie akcie – vízia do ďalšieho obdobia: osvetlenie cintorína, prebudovanie bývalého Kina, vybudovanie detského centra pre mamičky s deťmi, výstavba cyklistických trás (na regionálnej úrovni), výstavba telocvične, oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a v neposlednom rade územný plán obce. Kiežby sa všetky tieto práce dali uskutočniť čo najlepšie a v čo najväčšej miere. Všetko však záleží na finančnej schopnosti obce. Každé funkčné obdobie je tu poslanecký zbor, starosta, ktorí sa snažia pre obec toho vybudovať čo najviac.

     Takže budujme a rozvíjajme našu obec naďalej, aby sa v nej dobre žilo a pracovalo. Nech je príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v tejto krásnej obci a nech je skutočným domovom a miestom pre naplnenie našich snov.

     Ďakujem všetkým mojim predchodcom starostom, poslancom OZ ako aj vám všetkým (predsedom miestnych spoločenských organizácií, riaditeľom, duchovným pracovníkom, ktorí sa podieľate i naďalej budete podieľať na rozvoji našej obce...

Starostka obce

 

 

 


 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka