Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

700. rokov prvej písomnej zmienky o obci

700-ročnica - fotogaléria 2. deň osláv 1.časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Ďalšie fotogalérie

     Tak ako si ľudia pripomínajú svoje životné výročia, pripomínajú si obyvatelia miest a obcí  výročia založenia, respektíve prvej písomnej zmienky svojho mesta, či obce.

     Rok 2016 je rokom, keď si my, Istebňanci, pripomíname 700 rokov prvej písomnej zmienky o našej obci. Priama zmienka o Istebnom pochádza z roku 1316, kedy toto územie výmenou za majetok Belsko v Liptove získal od magistra Donča rytier Mikuláš, syn Lukáša, jeho synovia a príbuzní z Liptova. V roku 1804 Istebné kúpil  Michal Ambrózy a následne prešlo dedičstvo prostredníctvom dcéry Anny na jej syna Samuela Csillaghyho. V roku 1604 sa obcou prehnali Bočkajovi hajdúsi, ktorí vydrancovaním domov spôsobili veľkú biedu. Z pôvodných 19 sedliackych domov zostalo po ich vyčíňaní len sedem. Povstalecké vojsko Imricha Tókóliho obsadilo Oravu v roku 1678 a o 5 rokov neskôr drancovalo región zasa vojsko poľského kráľa Jána Sobieského, po ktorého vyčíňaní zostalo v troskách 27 oravských dedín.  V 60. rokoch 18 storočia v obci postavili Dávidovci veľký barokový dvojpodlažný kaštieľ (bývalý detský domov) a druhý menší kaštieľ postavili začiatkom 19. storočia na dolnom konci Csillaghyovci (bývalé Kino). Začiatkom 19.storočia tu okrem dvoch kaštieľov stáli 3 panské domy, hostinec, pálenica, dva mlyny a píla. Poddaných tu v tom čase bolo 35 a živili sa najmä poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Z remeselníkov bolo v Istebnom v tom čase zlatník, čižmár, dvaja mlynári, kováč, majordomský, črievičkár a krčmár. V roku 1636 bol postavený tzv. artikulárny kostol, (bola to obec čisto evanjelická),  v roku 1689 postavili školu a v roku 1731 pribudla murovaná zvonica. Urbariát vznikol v obci v roku 1864, na základe dohody gazdov s Csillaghyovcami a kúpy časti ich lesov. Hasičský spolok bol založený v roku 1892 a o tri roky neskôr dokončili novú budovu školy. Csillaghyovská parotehelňa začala pracovať v roku 1912 a významnou bola výstavba oravskej vicinálnej železnice, ktorá zjednodušila a urýchlila dopravu v regióne. Po vzniku prvej československej republiky sa Csillaghyovci odsťahovali do Maďarska, pričom rozpredali aj veľkú časť majetkov. V 30-tych rokov 19. storočia občania opravili školu a kostol, zregulovali potok, upravili okolie s cestou, vystavali mosty, opravili faru. Od roku 1940 je v obci dostupná elektrická energia, o rok neskôr bola opravená cesta a v povojnových rokoch nastala industrializácia, rozvoj dopravy, cestovného ruchu a zmeny v poľnohospodárstve. Od začiatku 50-tych rokov začala popri rozvoji ferozliatinárskych závodov výstavba 19-tich bytoviek, slobodární a rodinných domov. Od roku 1957 sa začali budovať obchody s potravinami, mäsom a zeleninou, pribudla nová základná deväťročná škola, v 60-tych rokoch bol dokončený závodný klub ROH, opravilo sa Kino Hutník a postavali sa ďalšie obytné domy. Ďalej boli vybudované ihriská, postavila sa požiarna zbrojnica, dom smútku, fara, športová hala a učebne pre SOU-hutnícke, materské školy, vybudovalo sa oplotenie cintorína, verejné osvetlenie, rozhlas, rozšíril sa vodovod, kanalizácia a vybudoval plynovod. Po roku 1989 pribudla čistiareň odpadových vôd, vykonala regulácia povrchových vôd, opravili miestne komunikácie, nevyhnutnú úpravu stropu si vyžiadal v tom roku aj artikulárny kostol a vytvorili sa podmienky na individuálnu bytovú výstavbu.

     Udalosti v roku 1989 tzv. „Nežná revolúcia“ si vyžiadali zmeny v zložení MNV. Na zasadaní MNV 15.2.1990 bolo prijaté uznesenie o výmene tých poslancov, ktorí si z rôznych dôvodov neplnili svoje funkcie. Týmto boli splnené požiadavky VPN a KDH, aby mali v MNV svojich zástupcov. V novembri 1990 boli nové voľby – už demokratické a do funkcie starostu obce bol opäť zvolený pán Jozef Callo. V 90-tych rokoch sa začala pozornosť venovať prípravám výstavby samotnej čističky odpadových vôd, regulácii povrchových vôd, rozšíreniu cintorína, jeho osvetleniu a ozvučeniu, obnove zelene a oblasti kultúry.  Poslanci OZ sa rozhodli získať bývalý závodný klub do majetku obce a sprevádzkovať ho. Stalo sa tak v roku 1996, kde sa presťahoval aj obecný úrad. V obci sa usporadúvali rôzne kultúrno-spoločenské akcie, pracovalo viac spoločenských organizácií (poľovnícke združenie, Slovenský zväz žien, Miestny spolok červeného kríža, požiarna ochrana, turistický, futbalový, basketbalový, či hokejový oddiel). Niečo nové vznikalo, iné zanikalo. Život v obci bol ovplyvňovaný zmenami, ktoré sa diali v celej spoločnosti.  Rok 2003 sa zapísal do pamäte všetkých rímsko-katolíckych veriacich, keď farnosť Veličná požiadala o vydanie stavebného povolenia na prestavbu bývalého zdravotného strediska na kostol Božieho milosrdenstva. Rok 2004 zas výstavbou novej výrobnej haly HOVAL s. r. o., ktorá začala vyrábať kotly pre teplovodné kúrenie a neskôr svoju výrobu rozšírila o vzduchotechniku.

     Obec tak ako v minulosti, aj dnes žije bohatým kultúrnym životom a nezabúda sa ani na zachovávanie  tradícií, ktoré zanechali minulé generácie (fašiangy, Mikuláš, Vianočné čaro kapustnice, či Silvester). Takisto sa pokračuje v rozvoji športu (futbalové mužstvá, stolnotenisové, volejbalové). Novým podujatím obce od roku 2008 sa stali „Dni obce“ , organizované každým rokom v septembri na Michala-patróna obce, ktoré sa spájajú s dátumom vzniku našej obce.

     V októbri 2007 sa vybudovalo a otvorilo viacúčelové ihrisko v rámci projektu Úradu vlády SR pod názvom „Mládež a šport 2007“. Od roku 2008 do roku 2011 prebiehali práce na projekte „Úprava verejných priestranstiev v centrálnej zóne obce Istebné“, ktoré boli v júli 2011 dané do užívania. V rokoch 2010-2011 sa z projektov opravila Základná škola s materskou školou pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia Základnej školy s materskou školou v Istebnom“. V roku 2014 sa oficiálne otvorili nové priestory  pre dôchodcov, posilňovňa a priestory knižnice. Po mojom zvolení do funkcie sme sa zamerali na vybudovanie parkovísk v sídliskovej časti postupne s opravou miestnych komunikácií, rozvoj časti výstavby v Gašovej rovni, vybudovanie šatní pre OŠK, opravu lavice ponad rieku Orava, prestavbu detského ihriska v sídliskovej časti obce, zateplenie požiarnej zbrojnice. Ďalšie akcie – vízia do ďalšieho obdobia: osvetlenie cintorína, prebudovanie bývalého Kina, vybudovanie detského centra pre mamičky s deťmi, výstavba cyklistických trás (na regionálnej úrovni), výstavba telocvične, oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a v neposlednom rade územný plán obce. Kiežby sa všetky tieto práce dali uskutočniť čo najlepšie a v čo najväčšej miere. Všetko však záleží na finančnej schopnosti obce. Každé funkčné obdobie je tu poslanecký zbor, starosta, ktorí sa snažia pre obec toho vybudovať čo najviac.

     Takže budujme a rozvíjajme našu obec naďalej, aby sa v nej dobre žilo a pracovalo. Nech je príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v tejto krásnej obci a nech je skutočným domovom a miestom pre naplnenie našich snov.

     Ďakujem všetkým mojim predchodcom starostom, poslancom OZ ako aj vám všetkým (predsedom miestnych spoločenských organizácií, riaditeľom, duchovným pracovníkom, ktorí sa podieľate i naďalej budete podieľať na rozvoji našej obce...

Starostka obce

 

 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka