Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Istebné.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Výsledky
volieb do orgánov samosprávy v obci Istebné
konaných dňa 10. 11. 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov   1168 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní      747
Počet odovzdaných platných hlasov pre voľby starostu obce 730
Počet odovzdaných platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva  720

 

Starosta obce:

1.  Lýdia Fačková, Bc. 441 hlasov
2.  Jozef Tatarka 255 hlasov
3.  Slávka Ďurišová 34 hlasov


Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1.  Jozef Labuda, Ing. 462 hlasov
2.  Renáta Pazúriková, Bc. 350 hlasov
3.  Tibor Belica, Ing. 342 hlasov
4.  Martin Kováčik 328 hlasov
5.  Marián Madera 326 hlasov
6.  Erika Kunová, Ing. 298 hlasov
7.  Jaroslav Labda 285 hlasov
8.  Štefan Magdalík 285 hlasov
9.  Lenka Katreniaková, Bc. 281 hlasov


Náhradníci na poslancov obecného zastupiteľstva

1.  Pavol Katreniak 281 hlasov
2.  Ján Andel 229 hlasov
3.  Jozef Imrich 204 hlasov
4.  Zuzana Lacková, Ing. 189 hlasov
5.  Miroslav Bardis 185 hlasov
6.  Miriam Melicherčíková 169 hlasov
7.  Rudolf Kováčik  160 hlasov 
8.  Pavol Feriančík 152 hlasov
9.  Ján Melicherčík 148 hlasov
10.  Jozef Žúbor 139 hlasov
11.  Slávka Ďurišová  116 hlasovPredseda volebnej komisie
v. r.


 
 
Súbor na stiahnutie Výsledky.pdf Výsledky.pdf (125.9 kB)

Súťaž vo varení kapustniceVytlačiť
 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Istebné a obec Istebné

Vás pozýva na

3. ročník súťaže vo varení kapustnice.
Dňa:  24.11.2018 pri KD Istebné

Zápis družstiev: 10:30 - 11:30 hod.
Začiatok súťaže: 11:30 hod.
Vyhodnotenie súťaže o 16:00 hod.

Štartovné : 5 €/ družstvo

Každé zaregistrované družstvo dostane 2ks domácej klobásky. Ostatné suroviny a náradie si súťažiaci zaobstarajú sami. 
O zábavu bude počas varenia postarané sprievodným programom. 
Ohodnotené budú prvé 3 miesta. 

Prihlášky posielať na : mariankytas@gmail.com
alebo na t.č.: 0918 840 327

Večer o 19:00 hod sa bude konať Katarínska zábava v KD Istebné
 


 
 

Cesty 2018Vytlačiť
 

pozvánka CESTY 2018.PNG


 
 

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

ZPOZ

Posedenie s jubilantamiVytlačiť
 

     Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Istebnom pripravil dňa 10.10.2018 stretnutie jubilantov našej obce, kde sme si spolu s oslávencami pripomenuli ich životné výročia (65, 70, 75, 80, 85 ba aj 90 rokov). Na úvod privítala prítomných pani starostka. Vo svojom príhovore popriala všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom ku slávnostnej chvíli. Prvé takty hudby heligonkára Martina Maceka už patrili našim oslávencom. Atmosféra bola veľmi príjemná a sme radi, že zúčastnení jubilanti prijali naše pozvanie.


 
 

Privítania novorodencov v našej obciVytlačiť
 

     Vyjadrenie potešenia nad príchodom nového života – novorodencov v našej obci v roku 2018 sme si spolu s rodičmi a ich dietkami a zástupcami obce pripomenuli v stredu 10.10.2018 na obecnom úrade. Slávnostným aktom sa stali novorodenci nielen členmi samotných rodín, ale i širšej rodiny občanov obce Istebné.

     Vaše deti oddnes v Istebnom sú doma, ľúbte ich, túľte ich, lásku deľte dvoma a násobte každý deň štyrmi aj piatimi, lebo láska človečia, tá nemá prázdniny. Veríme, že vaše detičky v Istebnom prežijú krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia a že nám všetkým budú prinášať len a len radosť.


 
 

Úradná tabuľa

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Informácia o začatí správneho konaniaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Informácia.pdf Informácia.pdf (271.4 kB)

 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

Kultúrne a športové podujatia

Súťaž vo varení kapustniceVytlačiť
 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Istebné a obec Istebné

Vás pozýva na

3. ročník súťaže vo varení kapustnice.
Dňa:  24.11.2018 pri KD Istebné

Zápis družstiev: 10:30 - 11:30 hod.
Začiatok súťaže: 11:30 hod.
Vyhodnotenie súťaže o 16:00 hod.

Štartovné : 5 €/ družstvo

Každé zaregistrované družstvo dostane 2ks domácej klobásky. Ostatné suroviny a náradie si súťažiaci zaobstarajú sami. 
O zábavu bude počas varenia postarané sprievodným programom. 
Ohodnotené budú prvé 3 miesta. 

Prihlášky posielať na : mariankytas@gmail.com
alebo na t.č.: 0918 840 327

Večer o 19:00 hod sa bude konať Katarínska zábava v KD Istebné
 


 
 

Cesty 2018Vytlačiť
 

pozvánka CESTY 2018.PNG


 
 

Aktuálne oznamy

Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci Istebné v roku 2018

Január:
20. 1.    – Ples OŠK Istebné (športovci)
26. 1.    – Školský ples ZŠ s MŠ Istebné
  – Karneval na ľade v maskách (termín podľa počasia)
Február:
10. 2.    – ...viac...

Zverejnené 4.12.2017 Vyprší o 41 dní.


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch - informácie

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch
Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na se ...viac...

Zverejnené 20.6.2017


 

Starostlivosť o seniorov

    Spišská katolícka charita ponúka sociálnu službu - Denný stacionár v Dome Charitas sv. Kamila v Žaškove. Otvorený je v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Bližšie informácie Vám poskytnú telefonic ...viac...

Zverejnené 16.2.2017


 

Nenašli sa žiadne akcie

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka